RUTA

 

Poput svojevrsne istorijske ekspedicije, knjiga vodi čitaoce kroz sve zemlje bivše Jugoslavije. Vodi ih, doduše, u zaleđe, onamo gde turistički posetioci Jadrana uglavnom ne stižu. Ispisujući svako poglavlje, autor je nekoliko puta boravio na licu mesta. Opširno je razgledao ta mesta, pričao s mnogim ljudima. Osim toga, pregledao je i istoriografsku literaturu.

Martin Maria Reinkowski die route

Martin Maria Reinkowski

100 godina Jugoslavije. Istorija i Legenda