KARTE

 

Knjiga sadrži devet  karata u boji o istoriji Jugoslavije (crtao Bodo Zapletal):

 

Infographic: Manfred Zapletal, Bad Boll

Martin Maria Reinkowski

Jugoslavija. Istorija i Legenda