KARTE

 

Knjiga sadrži devet istorijskih karata u boji: 

 

Infographic: Manfred Zapletal, Bad Boll

Martin Maria Reinkowski

100 godina Jugoslavije. Istorija i Legenda