DRŽAVA

 

   

 

Zašto Jugoslavija? Toga nema više već 30 godina? Nema, ali je jugoslovenska istorija tesno povezana s istorijom Nemačke i Austrije. Jugoslovenska istorija je nemačka i austrijska istorija. Nemci i Austrijanci su okupirali Jugoslaviju u Prvom i Drugom svetskom ratu, oba puta sa užasnim posledicama. Kada se Jugoslavija raspala 1991. godine, ponovo je Nemačka odigrala nesrećnu ulogu. Šta još ovu regiju čini zanimljivom? Ne samo što je skovana od strane Austrougarske, nego je prevashodno sačinjena od dveju kultura koje je evropska istoriografija dugo ignorisala – Vizantije i Osmanskog carstva. Te su kulture imale svoje sedište u Konstantinoplu ili Istanbulu. Najzad, ova se regija još uvek prezentuje onako kako ju je opisao filmski reditelj Emir Kusturica: često haotična, uvek iznenađujuća, a svakako ponorno vredna.

 

Martin Maria Reinkowski

Jugoslavija. Istorija i Legenda